Når en gæst har indgået en endelig aftale med et hotel eller en restaurant, kan gæsten være nødsaget til at afbestille arrangementet helt eller delvist. Det kan også være, at der fra hotellets/restaurantens side er sket en fejl med dobbeltbooking. I de situationer har man brug for nogle regler, der regulerer, hvorledes parterne skal forholde sig.

Aftaler er som udgangspunkt bindende i henhold til dansk ret. Derfor vil en aftale, der ikke bliver til noget, få konsekvenser.

Hvis ikke andet er aftalt mellem parterne, vil man lægge branchens kutymer om afbestilling til grund. 

Branchens kutymer kan downloades på engelsk og dansk via den blå boks her på siden.

Læs mere om

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Download Materiale
Branchekutyme

SIKKERHED FOR GÆSTEN
BRUG MEDLEMMER AF HORESTA

Hvis du som gæst har modtaget en tjenesteydelse, der ikke levede op til dine forventninger og til det du har betalt, har du mulighed for at klage til Ankenævnet.

Husk at du som gæst i en HORESTA-virksomhed er sikret via en særlig garantiordning. Det betyder, at du er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet dig medhold i en klage.