HORESTAs branchekutyme for bestilling og afbestilling af hotelværelser (Rammeaftalen) kan lægges til grund, hvis parterne ikke har aftalt andre afbestillingsbetingelser.

Branchens kutymer
(afbestilling af hotelværelser mv.)

Rammeaftalen er en aftale indgået mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Brancheorganisation (HORESTA) og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). DRF er efter indgåelsen af rammeaftalen blevet opsplittet i to fraktioner, således, at incomingbureauerne i dag er organiseret i Dansk Erhverv, mens alene outgoing-bureauerne er organiseret i DRF. Aftalen er dog fortsat gældende.

Selvom Rammeaftalen er en aftale mellem to organisationer, er den udtryk for en kutyme og er lagt til grund for afgørelser i Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme samt anden domspraksis.

Reservationsgebyr eller depositum

Det kan ved reservationer være en god idé at kræve et reservationsgebyr eller et depositum. Et reservationsgebyr vil typisk være et beløb, hvormed gæsten sikrer sig reservering af et bestemt lokale, værelser, uden at det endelige antal deltagere eller den endelige menu er fastlagt. Reservationsgebyret får man ikke tilbage ved afbestilling, hverken rettidig eller ikke-rettidig, men det indgår som en del af den endelige afregning, når arrangementet gennemføres.

Depositum er delvis forudbetaling for et arrangement, hvor man kender antallet af deltagere og har aftalt menu og kuvertpris. Ligesom reservationsgebyret fratrækker man depositum i den endelige afregning, men i modsætning til reservationsgebyret tilbagebetaler man depositum ved rettidig afbestilling.

 

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Download materiale

Download rammeaftale mellem DRF og HORESTA som PDF.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download materiale

Download pdf om hvad der bør indgå i en hotelaftale.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.