Hvis en virksomhed sælger pakkerejser eller såkaldte sammensatte rejseydelser, er der særlige regler, der skal overholdes.

En pakkerejse skal bestå af mindst to af følgende ydelser for at anses som en pakkerejse i lovens forstand:

  1. Transport
  2. Indkvartering,
  3. Udlejning af biler, store motorcykler eller andre motorkøretøjer eller
  4. Enhver anden turistydelse, der ikke er en uløselig del af en de under 1-3 nævnte rejseydelser. Det kan f.eks. være adgang til en koncert, et show, adgang til golfbaner, guidede ture/udflugter mv.

Et eksempel på en turistmæssig ydelse, som ER en uløselig del af en anden rejseydelse, og dermed ikke betragtes som en selvstændig turistydelse er eksempelvis adgang til et hotels egen swimmingpool eller fitnesscenter.

Den samlede ydelse skal desuden have en varighed på over 24 timer eller omfatte overnatning.

Ovenstående gælder uanset om rejsen bliver pakket af et hotel, turismevirksomhed eller andre.

Et sammensat rejsearrangement er der tale om hvis der købes to eller flere forskellige typer rejseydelser til brug for den samme rejse, men hvor købsaftalerne indgås  med forskellige virksomheder og hvis en erhvervsdrivende 1) formidler den rejsendes særskilte udvælgelse og betaling for hver rejseydelse under en enkelt kontakt med dennes salgssted, eller 2) på målrettet vis formidler køb af mindst én yderligere rejseydelse fra en anden erhvervsdrivende, når aftalen med en sådan anden erhvervsdrivende indgås senest 24 timer efter bekræftelsen af bestillingen af den første rejseydelse.

Et eksempel på, at der på målrettet vis formidles køb af en anden rejseydelse kan eksempelvis være et hotel, som i forbindelse med en gæsts booking af et ophold på hotellets hjemmeside viser annoncer for og har et link til et flyselskab, og hvor der på hotellets bookingside annonceres med flybilletter, som matcher de valgte bookingdatoer. Hvis gæsten herefter anvender linket og køber flybilletter fra det pågældende flyselskab, er der tale om en ”sammensat rejseydelse”. I den beskrevne situation vil hotellet blive anset for at være formidler af det sammensatte rejsearrangement. Som formidler af et sammensat rejsearrangement skal man bl.a. oplyse køberen om, at den pågældende ikke er omfattet af de samme rettigheder som ved køb af en pakkerejse, og at køber er omfattet af beskyttelse mod konkurs efter reglerne i rejsegarantifondsloven.

En kombination af én rejseydelse og en eller flere turistydelser, er kun et sammensat rejsearrangement, hvis turistydelserne udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi eller annonceres som, eller på anden måde udgør, en væsentlig bestanddel af kombinationen.

Der er altid tale om en væsentlig andel af en kombination, hvis en rejse/turistydelse udgør min. 25 pct. af den samlede værdi af det sammensatte rejsearrangement. Hvorvidt en rejse/turistydelse på anden måde udgør en væsentlig bestanddel af det sammensatte rejsearrangement vil bero på en konkret vurdering.

Rejsegarantifonden
Alle udbydere af pakkerejser og alle formidlere af sammensatte rejsearrangementer skal registreres i Rejsegarantifonden.

Udbydere af pakkerejser og udbydere af sammensatte rejsearrangementer., skal som udgangspunkt stille garanti overfor Rejsegarantifonden, hvis den årlige pakkerejseomsætning overstiger kr. 1.000.000,-. Hvis omsætningen af pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer er under kr. 1.000.000,- årligt, skal der ikke stilles garanti.

Det fremgår direkte af Lov om en rejsegarantifond at formidlere af sammensatte rejsearrangementer ikke skal stille garanti, hvis ikke de kræver forudbetaling for det sammensatte rejsearrangement.

HORESTA har indgået en aftale med Rejsegarantifonden om mulig dispensation fra kravet om hotellers mv. garantistillelse i forbindelse med salg af pakkerejser, hvis omsætningen er over kr. 1.000.000,-.  I henhold til denne aftale er:

  • Hoteller mv., der ikke modtager forudbetalinger (heller ikke et depositum) for pakkerejsearrangementer, skal ikke stille garanti eller betale administrationsbidrag til Rejsegarantifonden, uanset om omsætningen af sådanne arrangementer er over eller under kr. 1.000.000,- Hotellet mv. skal én gang årligt til fonden sende erklæring om, at hotellet ikke modtager forudbetaling for pakkerejsearrangementer.
  • Hoteller mv., der modtager hel eller delvis forudbetaling for pakkerejsearrangementer, skal stille garanti og betale administrationsbidrag til Rejsegarantifonden, hvis den årlige pakkerejseomsætning overstiger kr. 1.000.000. Hvis du skal stille garanti kan du indhente nærmere information om garantiens størrelse fra Rejsegarantifonden.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen