I HORESTAs privatlivspolitik har vi beskrevet, hvordan vi behandler og beskytter persondata , og hvilke rettigheder registrerede personer har i den forbindelse.

Du kan læse mere om HORESTAs behandling af persondata i HORESTAs generelle persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål til HORESTAs persondatapolitik eller HORESTAs behandling af persondata kan du altid rette henvendelse til Erhvervsjuridisk chef Kaare Friis Petersen, tlf. +45 35 24 80 04 eller k.petersen@horesta.dk.

 

FAQ

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

HORESTA
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C

CVR.nr. 17 01 48 11

horesta@horesta.dk

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med levering af produkter eller tjenester/rådgivning. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Dit udtrykkelige samtykke som HORESTA medlem/registreret bruger på horesta.dk
 2. Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler i vores webshop eller opretter login med adgang til særligt medlemsforbeholdt indhold.
 3. Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler HORESTA, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven (se særlig persondatapolitik for shop.horesta.dk i højre spalte).
 4. Behandlingen er nødvendige for, at HORESTA eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;
  • Løbende forbedring af rådgivning, produkter og services.
  • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på horesta.dk såsom e-mail adresse.
Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler oplysninger om dig med:

 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 2. Internt i relevante afdelinger i HORESTA.
 3. Eksterne revisorer.
 4. Facebook og Google med henblik på indsamling af statistik.
 5. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel (særligt for handel på shop.horesta.dk).
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Som HORESTA medlem: Oplysninger du selv har oplyst gemmes så længe din virksomhed opretholder medlemsskabet. Hvis virksomheden opsiger sit medlemsskab beholder vi oplysningerne indtil udmeldelsen træder i kraft. Skifter du arbejdsplads til en anden virksomhed, skal HORESTA underrettes herom og oplysningerne vil da blive slettet fra HORESTA.dk. Modtager HORESTA ikke oplysning om du ikke længere er tilknyttet den medlemsvirksomhed du er oprettet under, slettes data efter 1 års inaktivitet på brugernavnet/mailadressen.

Transaktionsoplysninger i HORESTAs webshop gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.

Som Gæst: Oplysninger tilknyttet en transaktion i HORESTAs webshop gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du?

Som medlem hos HORESTA har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på horesta.dk
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til HORESTA i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som medlem hos HORESTA har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos HORESTA slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at HORESTA behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til det danske datatilsyn.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

DOWNLOADS
OM PRIVATLIVSPOLITIK

HORESTA har udarbejdet privatlivspolitik for de personfølsomme oplysninger som vi indhenter om medlemmer, samarbejdspartnere og brugere/besøgende på vores online medier.