HORESTA har over 2.200 medlemmer og repræsenterer nogle af de vigtigste væksterhverv i Danmark.

Derudover varetager vi sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien, herunder Foreningen af Forlystelsesparker, Turismens Vækstråd, Green Key og Bocuse d'Or.

Vores medlemmer beskæftiger en stor del af de ansatte i hotel- og restauranthvervet. 

Gennem mange år har vi opbygget en helt unik viden og ekspertise om branchen. Det betyder, at vi kan rådgive vores medlemmer meget specifikt inden for alt fra arbejdsret og erhvervsjura til driftsøkonomi, fødevarer og uddannelse.

Samtidig er vi den ideelle sparringspartner, som konstant arbejder for at styrke forretningen og gøre dagligdagen nemmere for vores mange medlemmer.

HORESTA sikrer desuden politisk indflydelse og gennemslagskraft for turist- og oplevelseserhvervet. Gennem HORESTA kan erhvervet tale med én stemme over for politikerne og med langt større effekt påvirke den politiske dagsorden og den praktiske udformning af lovgivningen.

HORESTA tilbyder mulighed for at skræddersy medlemskabet efter behov.

Vores medlemmer kan vælge mellem et branche-, arbejdsgiver- og full-service -medlemskab.

I HORESTA tilbydes virksomhederne frihed til at vælge medlemskab af HORESTA Brancheforening og HORESTA Arbejdsgiverforening eller begge dele.

HORESTA Brancheforening tilbyder medlemmerne alle de serviceydelser, der kan forventes af en moderne hovedorganisation, og arbejder overordnet for at sikre politisk indflydelse og interessevaretagelse for turist og oplevelseserhvervet.

Læs mere om HORESTA Brancheforening

HORESTA Arbejdsgiver varetager de arbejdsretlige interesser for sine medlemmer. Et medlemskab af HORESTA-A indebærer, at man har tegnet overenskomst, og er et tilvalg til medlemskab af HORESTA Brancheforening.

Læs mere om HORESTA Arbejdsgiverforening

Endvidere tilbydes mulighed for et Full-service medlemskab for de virksomheder, som ikke ønsker medlemskab af en arbejdsgiverforening, men som gerne vil have adgang til den fulde palette af rådgivningsydelser, dog DA forhold undtaget.

Du kan læse mere om fordelene ved at være medlem af HORESTA under MEDLEMSFORDELE

Organisationens struktur

HORESTAs øverste organ er repræsentantskabet.


Repræsentantskabet består af indtil 35 medlemsrepræsentanter og er sammensat af bestyrelsen, 20 repræsentanter fra gruppeforeninger/ledere fra medlemsvirksomheder samt regionsformændene. Repræsentantskabet mødes ordinært to gange årligt. Repræsentantskabet fastlægger rammerne for det arbejde, HORESTA skal udføre og udformer HORESTAs overordnede mål og politik på alle vigtige områder for erhvervet.

Repræsentantskabet udpeger desuden HORESTAs bestyrelse, udvalgsmedlemmer m.v. Repræsentantskabets sammensætning er beskrevet i vedtægterne.


HORESTAs bestyrelse består af 9 medlemmer. De behandler spørgsmål af løbende karakter og har overfor repræsentantskabet ansvaret for HORESTAs virksomhed. Det er også bestyrelsen, der har ansvaret for at fremlægge de budgetter og regnskaber, som efterfølgende skal godkendes af repræsentantskabet.


HORESTAs struktur sikrer for det første, at alle medlemmers interesser - uanset virksomhedstype, geografisk placering eller størrelse - varetages på kryds og tværs i den demokratiske proces.

For det andet sikrer strukturen en meget tæt og helt afgørende kontakt mellem medlemmerne, og endelig sikrer den, at alle interesser – segmenter, virksomhedstype, geografisk placering - er repræsenteret både i repræsentantskabet og i bestyrelsen.

Gruppeforeninger

Gruppeforeningerne består af medlemmer med ensartede kommercielle og faglige interesser. Der er altså tale om en slags fagligt/kommercielle netværk, hvor det som oftest er de respektive virksomheders fællestræk, som binder virksomhederne sammen.

De tyve gruppeforeninger/koncerner som repræsenterer de største kontingentbidrag i foregående kalenderår tilbydes plads i repræsentantskabet for det efterfølgende år.

Du kan finde de tyve gruppeforeninger/koncerner under repræsentantskabets sammensætning for hhv. HORESTA Branche og HORESTA Arbejdsgiver.

Download
vedtægter

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk