I afsnittene nedenfor gennemgås retstillingen for branchens mest anvendte grupper af medarbejdere.

Gastronomer, medhjælpere og fastlønnede tjenere (Overenskomstdækkede)

Disse medarbejderes adgang til løn under sygdom afhænger i et vist omfang af, hvorvidt medarbejderen har opnået 4 måneders anciennitet.

Har medarbejderen under 4 måneders anciennitet, skal virksomheden alene betale fuld personlig løn for de første 6 dage af sygefraværet.

Har medarbejderen over 4 måneders anciennitet, skal virksomheden betale fuld personlig løn i de første 4 uger af sygefraværet.

Efter perioden med fuld løn, hvad enten denne er 6 dage eller 4 uger, skal virksomheden betale 90 % af den personlige løn under sygdom.

”Fuld løn” udgøres af minimalløn, personligt tillæg, anciennitetstillæg samt forskudttidstillæg i henhold til vagtplan.

Overarbejdsbetaling er ikke omfattet, uanset at medarbejderen ofte udfører overarbejde.

 

Sygedagpengelovens beskæftigelseskrav

Det er en forudsætning for virksomhedens pligt til at udbetale løn under sygdom, at sygedagpengelovens beskæftigelseskrav er opfyldt.

Dette krav indebærer, at medarbejderen skal have været beskæftiget hos virksomheden uafbrudt de seneste 8 uger før sygdommens indtræden og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer.

En deltidsansat medarbejder er ikke underlagt kravet om 74 timers beskæftigelse, men skal alene opfylde kravet om 8 ugers uafbrudt beskæftigelse i virksomheden.

 

Provisionslønnede tjenere (Overenskomstdækkede)

Der gælder en særlig beregning for løn under sygdom for provisionslønnede tjenere, jf. overenskomsten. Kontakt HORESTA for nærmere rådgivning.

SYGEDAGPENGELOVENS BESKÆFTIGELSESKRAV

Det er en forudsætning for virksomhedens pligt til at udbetale løn under sygdom, at sygedagpengelovens beskæftigelseskrav er opfyldt.

Dette krav indebærer, at medarbejderen skal have været beskæftiget hos virksomheden uafbrudt de seneste 8 uger før sygdommens indtræden og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer. 

En deltidsansat medarbejder er ikke underlagt kravet om 74 timers beskæftigelse, men skal alene opfylde kravet om 8 ugers uafbrudt beskæftigelse i virksomheden.

Reserver omfattet af hovedoverenskomsten

Reserver omfattet af hovedoverenskomsten har som udgangspunkt ikke ret til løn under sygdom. Denne regel har dog visse undtagelser:

Receptionistreserver (og natportierreserver)

Hvis en receptionistreserve arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, vil reserven blive omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Reserven vil i så fald have ret til løn under sygdom for vagter, som er aftalt på forhånd.

Øvrige reserver

Reserver kan i henhold til sygedagpengeloven være berettiget til sygedagpenge fra virksomheden, hvis reserven opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav samt et krav om aktuel beskæftigelse.

Beskæftigelseskrav
Beskæftigelseskravet indebærer, at reserven skal have været tilknyttet virksomheden i mindst 8 uger. I disse 8 uger skal reserven have arbejdet mindst 74 timer.

Krav om aktuel beskæftigelse
Kravet om aktuel beskæftigelse indebærer, at reserven kan opnå ret til løn under sygdom, hvis reserven 1) var på arbejde den foregående dag, og skulle møde på arbejde dagen efter, men bliver forhindret på grund af sygdom, eller 2) reserven møder på arbejde, men må sygemelde sig i løbet af en vagt.

Hvis både beskæftigelseskravet samt kravet om aktuel beskæftigelse er opfyldt, vil reserven være berettiget til sygedagpenge fra virksomheden i op til 30 dage (svarende til arbejdsgiverperioden) - dog kun for vagter, som reserven på forhånd var vagtplaneret til i perioden.

Funktionærer (også receptionister og natportier dækket af overenskomsten)

Funktionærer har i henhold til funktionærloven ret til fuld løn under sygdom. Denne ret tilkommer funktionærer allerede fra ansættelsens begyndelsestidspunkt.

Der er således ikke et krav om, at medarbejderen skal opfylde et beskæftigelseskrav for at blive berettiget til løn under sygdom, hverken over for arbejdsgiveren eller kommunen.

Såfremt en medarbejder er omfattet af både hovedoverenskomsten og funktionærloven, finder de for medarbejderen mest gunstige regler anvendelse. Da funktionærloven berettiger funktionæren til fuld løn under sygdom, vil det således være funktionærlovens bestemmelser, som finder anvendelse på spørgsmål om løn under sygdom til funktionærer.

Receptionspersonale, og i visse tilfælde, er omfattet af funktionærloven, hvis medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen. Ledere og administrativt personale vil også være omfattet, hvis de arbejder mere end 8 timer om ugen.

Funktionærloven er præceptiv, hvilket betyder, at loven ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen. Det er derfor ikke muligt at indgå en bindende aftale med en funktionær om, at der ikke ydes fuld løn under sygdom.

Medarbejdere, der hverken er omfattet af funktionærloven eller en overenskomst

Medarbejdere, som hverken er dækket af en overenskomst eller funktionærloven, er ikke berettiget til løn under sygdom, medmindre der er indgået en særskilt aftale herom i ansættelsesbeviset.

Medarbejderen kan til gengæld være berettiget til at modtage sygedagpenge fra arbejdsgiveren de første 30 kalenderdage medarbejderen er syg på vagtplanerede dage (”arbejdsgiverperioden”). Det er en forudsætning, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren. Dette indebærer, at medarbejderen skal have været beskæftiget hos virksomheden uafbrudt de seneste 8 uger før sygdommens indtræden og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer.

Der gælder særskilte regler for fleksjobbere, nyuddannede og elever.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk