Det er en skrøne, at man som arbejdsgiver ikke må tage kontakt til en sygemeldt medarbejder. Derimod kan såvel arbejdsgiver, som medarbejder, have glæde af en jævnlig kontakt mellem arbejdsgiver og medarbejder under sygdom.

Den første kontakt finder sted, når medarbejderen melder sig syg overfor arbejdsgiver. Allerede på dette tidspunkt kan arbejdsgiver, ud fra et driftsmæssigt synspunkt, med fordel stille en række spørgsmål, herunder vedrørende sygemeldingens forventede varighed, hastende arbejdsopgaver eller møder, der skal aflyses. For at sikre denne første kontakt, anbefales det, at der på arbejdspladsen stilles krav om, at medarbejdere skal sygemelde sig ved at ringe til den nærmeste leder (og ikke pr. sms).

Arbejdsgiver bør herefter sørge for at følge op overfor medarbejderen, når passende tid er forløbet - for eksempel efter en uges sygdom. Her kan arbejdsgiver spørge ind til, hvordan medarbejderen har det, og hvornår medarbejderen regner med at vende tilbage til jobbet. Disse spørgsmål er vigtige at få besvaret af hensyn til arbejdets planlægning, når medarbejderen er fraværende. Derfor er arbejdsgiveren også berettiget til at stille disse spørgsmål.

Det er imidlertid vigtigt, som arbejdsgiver, at være opmærksom på, at der ikke må spørges ind til, hvad medarbejderen fejler.

 

Sygefraværssamtale

Arbejdsgiveren har desuden ret til - når som helst under et sygefravær - at indkalde en medarbejder til en sygefraværssamtale. Dette følger af arbejdsgiverens ledelsesret.

Arbejdsgiveren har pligt til at indkalde en sygemeldt lønmodtager til en personlig samtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet senest 4 uger efter den første sygedag. 

Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan samtalen i stedet foregå telefonisk. Disse omstændigheder kan for eksempel være hospitalsindlæggelse eller fordi medarbejderen er for syg til at møde op.

Hvis lønmodtageren er i opsagt stilling og fratræden sker inden 8 uger efter den første sygedag, har arbejdsgiveren ikke pligt til at indkalde til sygefraværssamtale. 

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk