Hvordan kan en turismeafgift for turister, der ønsker at overnatte i København, se ud? Det spørgsmål er på dagsordenen for økonomiudvalget i Københavns Kommune. Her er der fire forskellige modeller på tegnebrættet for, hvordan en eventuel afgift kan se ud.

HORESTA siger klart nej til alle fire modeller, da der ikke bør pålægges yderligere afgifter på en branche, som bidrager betydeligt økonomisk. Netop dette budskab fremførte vice adm. i HORESTA, Jeppe Møller-Herskind, da han var inviteret i P4 København.

”Der skal ikke være nogen model for en turismeskat. En gennemsnitlig storbysturist i København bruger 2.100 kr. om dagen, hvoraf størstedelen går til bespisning og overnatning. Det samlede turismeforbrug i kommunen er på 18,3 milliarder kr. – og derfor forstår jeg ikke, at man vil pålægge branchen en turismeskat."

I interviewet med P4 København påpegede Jeppe Møller-Herskind også, hvordan branchen allerede kæmper under andre konkurrencevilkår end vores europæiske konkurrenter.

”Vi vil gerne have lov til at drive vores branche på lige vilkår med konkurrencesituationen i andre storbyer i Europa. Sammenligner man f.eks. momssatsen i Danmark med andre storbyer, har vi den absolut højeste momssats – så branchen er allerede presset på nogle vilkår, som slet ikke matcher de andre storbyer."

Afslutningsvis udtrykte Jeppe Møller-Herskind, at HORESTA meget gerne vil samarbejde med politikerne om at finde løsninger for turismen i København.

”Vi skal i fællesskab finde konstruktive løsninger der, hvor vi ser udfordringer. Men jeg synes, det er ærgerligt, at forslagene kun handler om at afvikle og ikke udvikle byen. I stedet kunne vi i fællesskab finde mange gode løsninger for at imødekomme de problemer, som nogle oplever – men en afgift er ikke løsningen.”

Du kan lytte til interviewet på DR.dk/p4kbh.

København går videre med turismeafgift

Det vakte kritik fra turistbranchen, da et flertal af politikerne i Københavns Kommune sidste år stemte for, at man vil have en turismeafgift. På en afstemning torsdag stadfæstede politikerne, at man vil indføre afgiften.

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Log ind